Učitavam
Učitavam

Ostali obojeni metali

Bronza
Bronza

Bronca je legura bakra i kositra. No, šire gledano, to ne mora biti dvostruka legura, niti kositar mora biti legirajući element (zato, osim kositra, postoje aluminijske, olovne, manganove i druge bronce.

Bakar
Bakar

BAKAR - Bakar spada u teške metale. Njegova specifična težina je oko 8,93 kg/cm³, a temperatura taljenja je 1083ºC. Bakar nema svojstva alotropskih modifikacija.

Mesing
Mesing

Mesing je u osnovi dvokomponentna legura bakra (Cu) i cinka (Zn). Da bi se poboljšale osobine mesinga kao što su obradivost i otpornost na koroziju dodaju se drugi hemijski elementi u manjim količinama i na taj način se dobijaju „specijalni mesinzi“.

Euro-Roal - vodeći distributer profila, inoxa i okova.